Ripac je profesionální distribuční a servisní společnost pro systémy ochranných obalů se zaměřením na evropský trh.

Nabízené systémy se vždy skládají ze stroje se souvisejícími spotřebními materiály, které jsou nabízeny jako kompletní systém.

Po získání společnosti Pregis Systems v roce 2015 má nyní společnost Ripac dvě distribuční místa (Weissandt-Gölzau (D) a Winsford (UK)), ze kterých jsou spotřební materiály dodávány po celé Evropě.

Společnost Ripac je členem skupiny POLIFILM, která je certifikována podle ISO 9001: 2015 a ISO 50001: 2011.

Naším posláním je být partnerem pro naše zákazníky prostřednictvím inovativních řešení a odborných znalostí v oblasti produktů a služeb, které dodáváme

Naše vize je neustále dodávat nové inovace na rychle rostoucím trhu, který se denně mění.

Seznamte se s týmem

Area Sales Managers

Field Engineers

Zákaznický servis

Gabriele Kelling
Agnieszka Maczewska

Management Team